Biz, SERTİM TEKSTİL şirketi olarak insan haklarını düzenleyen yasalara uyacağımızı beyan ederiz. Dolayısı ile firmam1z yüksek etik standartlara uymakla yükümlüdür. Dolayısıyla, tedarikçilerimiz de bu davranış kurallarına uymakla yükümlüdür. Sonuç olarak şirketimiz aşağıdaki davranış kurallarına uyulduğunu garanti ve taahhüt eder.